Giỏ hàng

Đánh Giá

Khánh My
Hôm rồi có đến để cắt 2 cái kính, vote cho em nhân viên rất nhiệt tình, mình lãi nhãi cả buổi vậy mà vẫn rất kiên trì tư vấn cho mình, kính đeo thoải mái. dịch vụ tốt. Sẽ còn quay lại mua thêm. tìm hoài k thấy cái nút 5 sao nhể. Chèn tạm vậy :))))
Tìm hiểu thêm

Bài viết gần đây

Mắt Kính HATO