Quang Huy

Quang Huy

Tư vấn nhiệt tình, giới thiệu kỹ càng, sản phẩm tốt, kính phân cực mua về đi ban đêm giúp nhìn rõ hơn hẳn, xứng đáng đồng tiền bát gạo.