Giỏ hàng

Tròng Kính Dùng Cho Gọng Khoan

Tròng Đánh Màu Chemi Rx Tiêu Chuẩn
-66%
1,195,200₫ 3,468,000₫
 • U2 1.56 UV400 SP
 • U2 1.60 UV400 SP
 • U2 1.67 UV400 ASP
Tròng Kính Chemi U1 1.60 ASP
-20%
526,400₫ 658,000₫
Tròng Kính Chemi U1 1.60 SP
-29%
308,000₫ 434,000₫
 • 1.60
 • 1.60(#)
Tròng Kính Chemi U2 1.60SP
-27%
504,000₫ 692,000₫
 • 1.60
 • 1.60 loạn cao
Tròng Kính Essilor Crizal Forte UV Airmark
-40%
 • 1.59 Poly
 • 1.67
Tròng Kính Hoya Phoenix 1.53HVP Poly
-20%
872,000₫ 1,090,000₫
Tròng Kính Màu Chemi U1 1.60 SP
-20%
432,000₫ 540,000₫
 • Blue 80F
 • Blue 85/20G
 • Brown 50G
 • BLUE 30F
 • BLUE 30G
 • BROWN 50F
 • BROWN 85 20G
 • BROWN 30G
 • GRAY 30G
 • GRAY 50F
 • GRAY 50G
 • GRAY 85 20G
 • GRAY 85F
 • GREEN 50F
 • GREEN 85F
 • BROWN 85F
 • PINK 30G
 • PURBLE 30G
Tròng Kính Màu Chemi U2 1.60 SP
-20%
496,000₫ 620,000₫
 • BLUE 85F
 • BLUE 30F
 • BLUE 30G
 • BLUE 85 20G
 • BROWN 30G
 • BROWN 85 20G
 • GRAY 30G
 • GRAY 50F
 • GRAY 50G
 • GRAY 85 20G
 • GRAY 85F
 • GREEN 50F
 • GREEN 85F
 • BROWN 50F
 • BROWN 50G
 • BROWN 85F
 • PINK 30G
 • PURBLE 30G
Tròng Kính Mỏng Chemi U2 1.60 ASP
-20%