Giỏ hàng

Tròng Kính Màu

Tròng Đánh Màu Chemi Rx Tiêu Chuẩn
-56%
1,840,000₫ 4,200,000₫
 • U2 1.60 UV400 SP
 • U2 1.67 UV400 ASP
Tròng Kính Màu Chemi U1 1.60 SP
-20%
544,000₫ 680,000₫
 • Blue 80F
 • Blue 85/20G
 • Brown 50G
 • BLUE 30F
 • BLUE 30G
 • BROWN 50F
 • BROWN 85 20G
 • BROWN 30G
 • GRAY 30G
 • GRAY 50F
 • GRAY 50G
 • GRAY 85 20G
 • GRAY 85F
 • GREEN 50F
 • GREEN 85F
 • BROWN 85F
 • PINK 30G
 • PURBLE 30G
Tròng Kính Màu Chemi U2 1.60 SP
-20%
600,000₫ 750,000₫
 • BLUE 85F
 • BLUE 30F
 • BLUE 30G
 • BLUE 85 20G
 • BROWN 30G
 • BROWN 85 20G
 • GRAY 30G
 • GRAY 50F
 • GRAY 50G
 • GRAY 85 20G
 • GRAY 85F
 • GREEN 50F
 • GREEN 85F
 • BROWN 50F
 • BROWN 50G
 • BROWN 85F
 • PINK 30G
 • PURBLE 30G
Tròng Kính Màu ZenVision
-47%
BÁN CHẠY
400,000₫ 750,000₫
 • Khói
 • Xanh Rayban
 • Trà
 • Khói/ Xanh Rayban/ Trà (Phân Cực)
 • Khói (Có Loạn Có Phân Cực)
 • Khói ( Có Loạn Không Phân Cực)