Bộ lọc (0 lựa chọn)

Thương hiệu

Chất liệu

Giá sản phẩm

Kiểu dáng

Sắp xếp

Sắp xếp theo

Tròng Kính Đổi Màu

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Khói Chemi U2 1.56 AS Tròng Kính Đổi Màu Khói Chemi U2 1.56 AS
 • 1.56 AS Đổi Màu Khói
Chemi

Tròng Kính Đổi Màu Khói Chemi U2 1.56 AS

662,400 828,000

Đã bán: 209

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Hoga Sapphire 1.56 Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Hoga Sapphire 1.56 Chính Hãng
 • 1.56 / 1 cặp
HOGA

Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Hoga Sapphire 1.56 Chính Hãng

680,000 850,000

Đã bán: 150

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Rocky Smart 1.56 Asp Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Rocky Smart 1.56 Asp Chính Hãng
 • cận loạn / 1 miếng
 • cận loạn / 1 cặp
 • cận loạn cao / 1 cặp
 • cận loạn cao / 1 miếng
Rocky

Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Rocky Smart 1.56 Asp Chính Hãng

315,000 394,000

Đã bán: 132

-10%
 Tròng Kính Chống Bể Chống Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Protect 1.58 Tròng Kính Chống Bể Chống Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Protect 1.58
 • 1.58/ 1 cặp
 • 1.58 loạn cao
Zinmy

Tròng Kính Chống Bể Chống Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Protect 1.58

864,000 960,000

Đã bán: 99

-20%
 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.61 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.61
 • cận loạn
 • Cận loạn cao
Rocky

Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.61

980,000 1,226,000

Đã bán: 82

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Trendy Rocky 1.56 SHMC Tròng Kính Đổi Màu Trendy Rocky 1.56 SHMC
 • Xanh lục
 • Xanh biển
 • Tím
 • Vàng
 • Màu Hồng
 • Màu Trà (Nâu)
Rocky

Tròng Kính Đổi Màu Trendy Rocky 1.56 SHMC

550,000 688,000

Đã bán: 74

 Tròng Đổi Màu Khói Vis-Care 1.56 Tròng Đổi Màu Khói Vis-Care 1.56
 • Cận/Viễn loạn
 • Cận/Loạn cao
VIS-Care

Tròng Đổi Màu Khói Vis-Care 1.56

640,000

Đã bán: 72

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Elements Photo Grey 1.56, 1.61, 1.67 By Essilor Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Elements Photo Grey 1.56, 1.61, 1.67 By Essilor
 • 1.56 AS / 1 miếng
 • 1.56 AS / 1 cặp
 • 1.61 AS / 1 cặp
 • 1.67 / 1 cặp
 • 1.56 loạn cao / 1 cặp
 • 1.61 loạn cao / 1 cặp
 • 1.67 loạn cao / 1 cặp
 • 1.61 AS / 1 miếng
 • 1.67 / 1 miếng
Elements

Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Elements Photo Grey 1.56, 1.61, 1.67 By Essilor

531,000 590,000

Đã bán: 34

-10%
 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu + Lọc Ánh Sáng Xanh Zinmy Duramax Blue Sun 1.60 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu + Lọc Ánh Sáng Xanh Zinmy Duramax Blue Sun 1.60
 • 1.60 / Đổi màu khói
 • 1.60 Cận Loạn Cao / Đổi màu khói
 • 1.60 / Đổi màu trà
 • 1.60 Cận Loạn Cao / Đổi màu trà
Zinmy

Tròng Kính Mỏng Đổi Màu + Lọc Ánh Sáng Xanh Zinmy Duramax Blue Sun 1.60

1,620,000 1,800,000

Đã bán: 33

 Tròng Kính Đổi Màu Khói Hoga 1.56 SHMC Tròng Kính Đổi Màu Khói Hoga 1.56 SHMC
 • 1.56/ 1 cặp
HOGA

Tròng Kính Đổi Màu Khói Hoga 1.56 SHMC

600,000

Đã bán: 32

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng
 • 1.5 màu khói/ xanh graphite
 • 1.59 AS Airwear Màu Khói
 • 1.61 AS Màu Khói
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng

3,004,200 3,338,000

Đã bán: 21

-20%
 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.67 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.67
 • 1 cặp
Rocky

Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.67

1,829,000 2,286,000

Đã bán: 20

 Tròng Kính Đổi Màu Trà Hoga 1.56 SHMC Tròng Kính Đổi Màu Trà Hoga 1.56 SHMC
 • 1.56/ 1 cặp
HOGA

Tròng Kính Đổi Màu Trà Hoga 1.56 SHMC

600,000

Đã bán: 17

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Essilor Transitions Style Colors Gen 8 Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Essilor Transitions Style Colors Gen 8 Chính Hãng
 • 1.50 SPH / Thạch anh tím
 • 1.50 SPH / Hổ phách
 • 1.50 SPH / Trà
 • 1.50 SPH / Ngọc lục bảo
 • 1.50 SPH / Xanh sapphire
 • 1.60 AS / Thạch anh tím
 • 1.60 AS / Xanh sapphire
 • 1.60 AS / Trà
 • 1.60 AS / Ngọc lục bảo
 • 1.60 AS / Hổ phách
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Essilor Transitions Style Colors Gen 8 Chính Hãng

3,544,200 3,938,000

Đã bán: 16

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Khói Hoya V-idol 1.56 Sunplus Tròng Kính Đổi Màu Khói Hoya V-idol 1.56 Sunplus
 • 1 miếng
 • 1 cặp
V-idol

Tròng Kính Đổi Màu Khói Hoya V-idol 1.56 Sunplus

360,000 450,000

Đã bán: 11

-10%
 Tròng Kính Siêu Mỏng Đổi Màu + Lọc Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Sun 1.67 Tròng Kính Siêu Mỏng Đổi Màu + Lọc Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Sun 1.67
 • 1.67/ 1 cặp
 • 1.67 loạn cao
Zinmy

Tròng Kính Siêu Mỏng Đổi Màu + Lọc Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Sun 1.67

2,232,000 2,480,000

Đã bán: 10

 Tròng Kính Cận Loạn Siêu Mỏng Đổi Màu Chống Ánh Sáng Xanh Khói Optimax 1.67 Tròng Kính Cận Loạn Siêu Mỏng Đổi Màu Chống Ánh Sáng Xanh Khói Optimax 1.67
 • cận thường
 • cận cao
Optimax

Tròng Kính Cận Loạn Siêu Mỏng Đổi Màu Chống Ánh Sáng Xanh Khói Optimax 1.67

1,400,000

Đã bán: 10

 Tròng Kính Đổi Màu ILT SunActives G2 Tròng Kính Đổi Màu ILT SunActives G2
 • 1.56 Khói
 • 1.56 Khói (loạn cao)
ILT

Tròng Kính Đổi Màu ILT SunActives G2

750,000

Đã bán: 6

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Cắt Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Transitions Classic Tròng Kính Đổi Màu Cắt Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Transitions Classic
 • 1.56AS ( đổi màu khói /trà)
 • 1.60AS ( đổi màu khói)
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Cắt Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Transitions Classic

1,782,000 1,980,000

Đã bán: 5

 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Khói 1.60 Vision X Sun protect Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Khói 1.60 Vision X Sun protect
 • 1.60 AS
VisionX

Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Khói 1.60 Vision X Sun protect

1,150,000

Đã bán: 5

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Nottica N5 Jelly Series 1.61 Asp Tròng Kính Đổi Màu Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Nottica N5 Jelly Series 1.61 Asp
 • Xanh lá
 • Tím
 • Hồng
 • Xanh Dương
 • Trà
Nottica

Tròng Kính Đổi Màu Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Nottica N5 Jelly Series 1.61 Asp

1,100,000 1,380,000

Đã bán: 4

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Zeiss PhotoFusion X Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Zeiss PhotoFusion X Chính Hãng
 • [HÀNG SẲN] Chiết suất 1.56 đổi màu khói / Duravision Cận 0.00 ~ 4.00 độ | Viễn 0.00 ~ 4.00 độ | Loạn 0.00 ~ 2.00 độ
 • [HÀNG SẴN] Chiết suất 1.60 Đổi màu khói / Duravision Cận 0.00 ~ 8.00 độ | Viễn 0.00 ~ 4.00 độ | Loạn 0.00 ~ 2.00 độ
 • 1.50 (5 màu ) / LotuTec® UV
 • 1.50 (5 màu ) / DuraVision Platinum UV
 • 1.50 (5 màu ) / Duravision AntiVirus Platinum UV
 • 1.60 (5 màu ) / LotuTec® UV
 • 1.60 (5 màu ) / DuraVision Platinum UV
 • 1.60 (5 màu ) / Duravision AntiVirus Platinum UV
 • 1.67 (5 màu ) / LotuTec® UV
 • 1.67 (5 màu ) / DuraVision Platinum UV
 • 1.67 (5 màu ) / Duravision AntiVirus Platinum UV
Zeiss

Tròng Kính Đổi Màu Zeiss PhotoFusion X Chính Hãng

3,319,200 3,688,000

Đã bán: 4

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng 1.50 SPH Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng 1.50 SPH
 • 1 Miếng / Màu Khói/ Xanh Graphite
 • 1 Cặp / Màu Khói/ Xanh Graphite
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng 1.50 SPH

1,502,100 1,669,000

Đã bán: 2

Giỏ hàng

free-ship
Mua thêm để được Freeship
Giỏ hàng của bạn còn trống

Phí ship & thuế được tính ở Trang Thanh Toán

Thanh toán 0
Thêm ghi chú Lưu
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok Icon-Shopee Shopee
Icon-phone Icon-Shopee Icon-Zalo
Icon-phone
back-to-top