Bộ lọc (0 lựa chọn)

Thương hiệu

Chất liệu

Giá sản phẩm

Kiểu dáng

Sắp xếp

Sắp xếp theo

Tròng Kính Đổi Màu

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Khói Chemi U2 1.56 AS Tròng Kính Đổi Màu Khói Chemi U2 1.56 AS
 • 1.56 AS Đổi Màu Khói
Chemi

Tròng Kính Đổi Màu Khói Chemi U2 1.56 AS

662,400 828,000

Đã bán: 210

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Rocky Smart 1.56 Asp Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Rocky Smart 1.56 Asp Chính Hãng
 • cận loạn / 1 miếng
 • cận loạn / 1 cặp
 • cận loạn cao / 1 cặp
 • cận loạn cao / 1 miếng
Rocky

Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Rocky Smart 1.56 Asp Chính Hãng

315,000 394,000

Đã bán: 185

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Hoga Sapphire 1.56 Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Hoga Sapphire 1.56 Chính Hãng
 • 1.56 / 1 cặp
HOGA

Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Hoga Sapphire 1.56 Chính Hãng

680,000 850,000

Đã bán: 152

-20%
 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.61 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.61
 • cận loạn
 • Cận loạn cao
Rocky

Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.61

980,000 1,226,000

Đã bán: 115

-10%
 Tròng Kính Chống Bể Chống Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Protect 1.58 Tròng Kính Chống Bể Chống Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Protect 1.58
 • 1.58/ 1 cặp
 • 1.58 loạn cao
Zinmy

Tròng Kính Chống Bể Chống Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Protect 1.58

864,000 960,000

Đã bán: 105

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Trendy Rocky 1.56 SHMC Tròng Kính Đổi Màu Trendy Rocky 1.56 SHMC
 • Xanh lục
 • Xanh biển
 • Tím
 • Vàng
 • Màu Hồng
 • Màu Trà (Nâu)
Rocky

Tròng Kính Đổi Màu Trendy Rocky 1.56 SHMC

550,000 688,000

Đã bán: 89

 Tròng Đổi Màu Khói Vis-Care 1.56 Tròng Đổi Màu Khói Vis-Care 1.56
 • Cận/Viễn loạn
 • Cận/Loạn cao
VIS-Care

Tròng Đổi Màu Khói Vis-Care 1.56

640,000

Đã bán: 72

-10%
 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu + Lọc Ánh Sáng Xanh Zinmy Duramax Blue Sun 1.60 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu + Lọc Ánh Sáng Xanh Zinmy Duramax Blue Sun 1.60
 • 1.60 / Đổi màu khói
 • 1.60 Cận Loạn Cao / Đổi màu khói
 • 1.60 / Đổi màu trà
 • 1.60 Cận Loạn Cao / Đổi màu trà
Zinmy

Tròng Kính Mỏng Đổi Màu + Lọc Ánh Sáng Xanh Zinmy Duramax Blue Sun 1.60

1,620,000 1,800,000

Đã bán: 39

 Tròng Kính Đổi Màu Khói Hoga 1.56 SHMC Tròng Kính Đổi Màu Khói Hoga 1.56 SHMC
 • Số 1
 • Số 2
 • Số 3
HOGA

Tròng Kính Đổi Màu Khói Hoga 1.56 SHMC

600,000

Đã bán: 32

-20%
 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.67 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.67
 • 1 cặp
Rocky

Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.67

1,829,000 2,286,000

Đã bán: 31

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng
 • 1.56 SPH màu khói
 • 1.59 AS Airwear Màu Khói (*)
 • 1.60 AS Màu Khói (*)
 • 1.67 AS Màu khói (*)
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng

3,402,000 3,780,000

Đã bán: 22

 Tròng Kính Đổi Màu Trà Hoga 1.56 SHMC Tròng Kính Đổi Màu Trà Hoga 1.56 SHMC
 • 1.56/ 1 cặp
HOGA

Tròng Kính Đổi Màu Trà Hoga 1.56 SHMC

600,000

Đã bán: 17

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Essilor Transitions Style Colors Gen 8 Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Essilor Transitions Style Colors Gen 8 Chính Hãng
 • 1.50 SPH / Thạch anh tím
 • 1.50 SPH / Hổ phách
 • 1.50 SPH / Trà
 • 1.50 SPH / Ngọc lục bảo
 • 1.50 SPH / Xanh sapphire
 • 1.60 AS / Thạch anh tím
 • 1.60 AS / Xanh sapphire
 • 1.60 AS / Trà
 • 1.60 AS / Ngọc lục bảo
 • 1.60 AS / Hổ phách
 • 1.50 / Xanh Graphite
 • 1.6 / Xanh Graphite
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Essilor Transitions Style Colors Gen 8 Chính Hãng

3,942,000 4,380,000

Đã bán: 16

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Nottica N5 Jelly Series 1.61 Asp Tròng Kính Đổi Màu Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Nottica N5 Jelly Series 1.61 Asp
 • Xanh lá
 • Tím
 • Hồng
 • Xanh Dương
 • Trà
 • Đổi màu khói
Nottica

Tròng Kính Đổi Màu Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Nottica N5 Jelly Series 1.61 Asp

1,100,000 1,380,000

Đã bán: 12

-10%
 Tròng Kính Siêu Mỏng Đổi Màu + Lọc Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Sun 1.67 Tròng Kính Siêu Mỏng Đổi Màu + Lọc Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Sun 1.67
 • 1.67/ 1 cặp
 • 1.67 loạn cao
Zinmy

Tròng Kính Siêu Mỏng Đổi Màu + Lọc Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Sun 1.67

2,232,000 2,480,000

Đã bán: 11

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Khói Hoya V-idol 1.56 Sunplus Tròng Kính Đổi Màu Khói Hoya V-idol 1.56 Sunplus
 • 1 miếng
 • 1 cặp
V-idol

Tròng Kính Đổi Màu Khói Hoya V-idol 1.56 Sunplus

360,000 450,000

Đã bán: 11

 Tròng Kính Cận Loạn Siêu Mỏng Đổi Màu Chống Ánh Sáng Xanh Khói Optimax 1.67 Tròng Kính Cận Loạn Siêu Mỏng Đổi Màu Chống Ánh Sáng Xanh Khói Optimax 1.67
 • cận thường
 • cận cao
Optimax

Tròng Kính Cận Loạn Siêu Mỏng Đổi Màu Chống Ánh Sáng Xanh Khói Optimax 1.67

1,400,000

Đã bán: 10

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Cắt Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Transitions Classic Tròng Kính Đổi Màu Cắt Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Transitions Classic
 • 1.56AS ( đổi màu khói /trà)
 • 1.60AS ( đổi màu khói)
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Cắt Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Transitions Classic

1,872,000 2,080,000

Đã bán: 7

 Tròng Kính Đổi Màu ILT SunActives G2 Tròng Kính Đổi Màu ILT SunActives G2
 • 1.56 Khói
 • 1.56 Khói (loạn cao)
ILT

Tròng Kính Đổi Màu ILT SunActives G2

750,000

Đã bán: 6

 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Khói 1.60 Vision X Sun protect Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Khói 1.60 Vision X Sun protect
 • 1.60 AS
VisionX

Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Khói 1.60 Vision X Sun protect

1,150,000

Đã bán: 5

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Zeiss PhotoFusion X Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Zeiss PhotoFusion X Chính Hãng
 • [HÀNG SẲN] Chiết suất 1.56 đổi màu khói / Duravision Cận 0.00 ~ 4.00 độ | Viễn 0.00 ~ 4.00 độ | Loạn 0.00 ~ 2.00 độ
 • [HÀNG SẴN] Chiết suất 1.60 Đổi màu khói / Duravision Cận 0.00 ~ 8.00 độ | Viễn 0.00 ~ 4.00 độ | Loạn 0.00 ~ 2.00 độ
 • 1.50 (5 màu ) / LotuTec® UV
 • 1.50 (5 màu ) / DuraVision Platinum UV
 • 1.50 (5 màu ) / Duravision AntiVirus Platinum UV
 • 1.60 (5 màu ) / LotuTec® UV
 • 1.60 (5 màu ) / DuraVision Platinum UV
 • 1.60 (5 màu ) / Duravision AntiVirus Platinum UV
 • 1.67 (5 màu ) / LotuTec® UV
 • 1.67 (5 màu ) / DuraVision Platinum UV
 • 1.67 (5 màu ) / Duravision AntiVirus Platinum UV
Zeiss

Tròng Kính Đổi Màu Zeiss PhotoFusion X Chính Hãng

3,319,200 3,688,000

Đã bán: 4

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng 1.56 SPH Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng 1.56 SPH
 • 1 Miếng / Màu Khói
 • 1 Cặp / Màu Khói
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng 1.56 SPH

1,701,000 1,890,000

Đã bán: 3

Giỏ hàng

free-ship
Mua thêm để được Freeship
Giỏ hàng của bạn còn trống

Phí ship & thuế được tính ở Trang Thanh Toán

Thanh toán 0
Thêm ghi chú Lưu
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok Icon-Shopee Shopee
Icon-phone Icon-Shopee Icon-Zalo
Icon-phone
back-to-top