Bộ lọc (0 lựa chọn)

Thương hiệu

Chất liệu

Giá sản phẩm

Kiểu dáng

Sắp xếp

Sắp xếp theo

Kính Áp Tròng

 Dung Dịch Khử Trùng Đa Năng ACUVUE Revita Lens Chính Hãng (Dùng cho lens mềm) Dung Dịch Khử Trùng Đa Năng ACUVUE Revita Lens Chính Hãng (Dùng cho lens mềm)
 • 300ml
Acuvue

Dung Dịch Khử Trùng Đa Năng ACUVUE Revita Lens Chính Hãng (Dùng cho lens mềm)

182,000

Đã bán: 7

Hết hàng
 Dung Dịch Ngâm Kính Áp Tròng FreshKon Dung Dịch Ngâm Kính Áp Tròng FreshKon
 • 120 ml
 • 360 ml
FreshKon

Dung Dịch Ngâm Kính Áp Tròng FreshKon

85,000

Đã bán: 25

 Dung Dịch Ngâm Kính Áp Tròng Vision Plus Dung Dịch Ngâm Kính Áp Tròng Vision Plus
 • 150ml
 • 360ml
vision

Dung Dịch Ngâm Kính Áp Tròng Vision Plus

70,000

Đã bán: 0

 Dung Dịch Ngâm Và Bảo Quản Kính Áp Tròng Đa Năng Gelflex Sofclear Dung Dịch Ngâm Và Bảo Quản Kính Áp Tròng Đa Năng Gelflex Sofclear
 • 100ml
Gelflex

Dung Dịch Ngâm Và Bảo Quản Kính Áp Tròng Đa Năng Gelflex Sofclear

75,000

Đã bán: 4

 Dung Dịch Ngâm Và Bảo Quản Kính Áp Tròng Renu Dung Dịch Ngâm Và Bảo Quản Kính Áp Tròng Renu
 • 120ml
 • 355ml
RENU

Dung Dịch Ngâm Và Bảo Quản Kính Áp Tròng Renu

120,000

Đã bán: 269

 Dung Dịch Thuốc Nhỏ Mắt Gelflex Sofclear 15ml Dung Dịch Thuốc Nhỏ Mắt Gelflex Sofclear 15ml
 • 15ml
Gelflex

Dung Dịch Thuốc Nhỏ Mắt Gelflex Sofclear 15ml

65,000

Đã bán: 3398

Hết hàng
 Forest Leaf EX – Dung Dịch Vệ Sinh Kính Áp Tròng ( Dùng cho lens mềm) Forest Leaf EX – Dung Dịch Vệ Sinh Kính Áp Tròng ( Dùng cho lens mềm)
 • 360ml
SEED

Forest Leaf EX – Dung Dịch Vệ Sinh Kính Áp Tròng ( Dùng cho lens mềm)

165,000

Đã bán: 0

 KÍNH ÁP TRÒNG 1 NGÀY ACUVUE OASYS VỚI CÔNG NGHỆ HYDRALUXE™ CHÍNH HÃNG KÍNH ÁP TRÒNG 1 NGÀY ACUVUE OASYS VỚI CÔNG NGHỆ HYDRALUXE™ CHÍNH HÃNG
 • 15 cặp
Acuvue

KÍNH ÁP TRÒNG 1 NGÀY ACUVUE OASYS VỚI CÔNG NGHỆ HYDRALUXE™ CHÍNH HÃNG

1,095,000

Đã bán: 0

 Kính áp tròng 1 tháng không màu Seed UV Kính áp tròng 1 tháng không màu Seed UV
 • Monthly Pure
 • Monthly Fine
SEED

Kính áp tròng 1 tháng không màu Seed UV

240,000

Đã bán: 91

 Kính Áp Tròng 3 Tháng NeoCosmo Color 3M 4Tone Kính Áp Tròng 3 Tháng NeoCosmo Color 3M 4Tone
 • Nâu ( bán chạy)
 • Xám (bán chạy)
 • Blue
NeoCosmo

Kính Áp Tròng 3 Tháng NeoCosmo Color 3M 4Tone

250,000

Đã bán: 31

Hết hàng
 Kính Áp Tròng Contact Lens Không Màu 1 Ngày Gelflex Daillies Clear ( 6 miếng/ hộp) Kính Áp Tròng Contact Lens Không Màu 1 Ngày Gelflex Daillies Clear ( 6 miếng/ hộp)
 • Không màu
Gelflex

Kính Áp Tròng Contact Lens Không Màu 1 Ngày Gelflex Daillies Clear ( 6 miếng/ hộp)

150,000

Đã bán: 41

 Kính Áp Tròng Gelflex Sofclear Monthly Color lens (1 tháng) Kính Áp Tròng Gelflex Sofclear Monthly Color lens (1 tháng)
 • nâu
 • Xám
 • Tím
Gelflex

Kính Áp Tròng Gelflex Sofclear Monthly Color lens (1 tháng)

180,000

Đã bán: 19

 Kính Áp Tròng Không Màu 1 Ngày Bausch & Lomb SofLens 1 Day (-1.00 đến -9.00) Kính Áp Tròng Không Màu 1 Ngày Bausch & Lomb SofLens 1 Day (-1.00 đến -9.00)
 • 1 hộp/ 30 miếng / -1.00
 • 10 hộp / -1.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -1.25
 • 10 hộp / -1.25
 • 1 hộp/ 30 miếng / -1.50
 • 10 hộp / -1.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -1.75
 • 10 hộp / -1.75
 • 1 hộp/ 30 miếng / -2.00
 • 10 hộp / -2.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -2.25
 • 10 hộp / -2.25
 • 1 hộp/ 30 miếng / -2.50
 • 10 hộp / -2.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -2.75
 • 10 hộp / -2.75
 • 1 hộp/ 30 miếng / -3.00
 • 10 hộp / -3.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -3.25
 • 10 hộp / -3.25
 • 1 hộp/ 30 miếng / -3.50
 • 10 hộp / -3.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -3.75
 • 10 hộp / -3.75
 • 1 hộp/ 30 miếng / -4.00
 • 10 hộp / -4.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -4.25
 • 10 hộp / -4.25
 • 1 hộp/ 30 miếng / -4.50
 • 10 hộp / -4.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -4.75
 • 10 hộp / -4.75
 • 1 hộp/ 30 miếng / -5.00
 • 10 hộp / -5.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -5.25
 • 10 hộp / -5.25
 • 1 hộp/ 30 miếng / -5.50
 • 10 hộp / -5.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -5.75
 • 10 hộp / -5.75
 • 1 hộp/ 30 miếng / -6.00
 • 10 hộp / -6.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -6.50
 • 10 hộp / -6.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -7.00
 • 10 hộp / -7.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / 7.50
 • 10 hộp / 7.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -8.00
 • 10 hộp / -8.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -8.50
 • 10 hộp / -8.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -9.00
 • 10 hộp / -9.00
SofLens

Kính Áp Tròng Không Màu 1 Ngày Bausch & Lomb SofLens 1 Day (-1.00 đến -9.00)

700,000

Đã bán: 195

 Kính Áp Tròng Không Màu 1 Tháng Bausch & Lomb SofLens 59 (-1.00 - 9.00) Kính Áp Tròng Không Màu 1 Tháng Bausch & Lomb SofLens 59 (-1.00 - 9.00)
 • 1 miếng / -1.00
 • 1 miếng / -1.25
 • 1 miếng / -1.50
 • 1 miếng / -1.75
 • 1 miếng / -2.00
 • 1 miếng / -2.25
 • 1 miếng / -2.50
 • 1 miếng / -2.75
 • 1 miếng / -3.00
 • 1 miếng / -3.25
 • 1 miếng / -3.50
 • 1 miếng / -3.75
 • 1 miếng / -4.00
 • 1 miếng / -4.25
 • 1 miếng / -4.50
 • 1 miếng / -4.75
 • 1 miếng / -5.00
 • 1 miếng / -5.25
 • 1 miếng / -5.50
 • 1 miếng / -5.75
 • 1 miếng / 6.00
 • 1 miếng / -6.50
 • 1 miếng / -7.00
 • 1 miếng / -7.50
 • 1 miếng / -8.00
 • 1 miếng / -8.50
 • 1 miếng / -9.00
 • 1 cặp / -1.00
 • 1 cặp / -1.25
 • 1 cặp / -1.50
 • 1 cặp / -1.75
 • 1 cặp / -2.00
 • 1 cặp / -2.25
 • 1 cặp / -2.50
 • 1 cặp / -2.75
 • 1 cặp / -3.00
 • 1 cặp / -3.25
 • 1 cặp / -3.50
 • 1 cặp / -3.75
 • 1 cặp / -4.00
 • 1 cặp / -4.25
 • 1 cặp / -4.50
 • 1 cặp / -4.75
 • 1 cặp / -5.00
 • 1 cặp / -5.25
 • 1 cặp / -5.50
 • 1 cặp / -5.75
 • 1 cặp / 6.00
 • 1 cặp / -6.50
 • 1 cặp / -7.00
 • 1 cặp / -7.50
 • 1 cặp / -8.00
 • 1 cặp / -8.50
 • 1 cặp / -9.00
 • 6 chiếc / hộp / -1.00
 • 6 chiếc / hộp / -1.25
 • 6 chiếc / hộp / -1.50
 • 6 chiếc / hộp / -1.75
 • 6 chiếc / hộp / -2.00
 • 6 chiếc / hộp / -2.25
 • 6 chiếc / hộp / -2.50
 • 6 chiếc / hộp / -2.75
 • 6 chiếc / hộp / -3.00
 • 6 chiếc / hộp / -3.25
 • 6 chiếc / hộp / -3.50
 • 6 chiếc / hộp / -3.75
 • 6 chiếc / hộp / -4.00
 • 6 chiếc / hộp / -4.25
 • 6 chiếc / hộp / -4.50
 • 6 chiếc / hộp / -4.75
 • 6 chiếc / hộp / -5.00
 • 6 chiếc / hộp / -5.25
 • 6 chiếc / hộp / -5.50
 • 6 chiếc / hộp / -5.75
 • 6 chiếc / hộp / 6.00
 • 6 chiếc / hộp / -6.50
 • 6 chiếc / hộp / -7.00
 • 6 chiếc / hộp / -7.50
 • 6 chiếc / hộp / -8.00
 • 6 chiếc / hộp / -8.50
 • 6 chiếc / hộp / -9.00
SofLens

Kính Áp Tròng Không Màu 1 Tháng Bausch & Lomb SofLens 59 (-1.00 - 9.00)

85,000

Đã bán: 140

 Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng Bausch & Lomb SofLens 38 (-1.00 đến -9.00) Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng Bausch & Lomb SofLens 38 (-1.00 đến -9.00)
 • 6 miếng 1 hộp / -1.00
 • 6 miếng 1 hộp / -1.25
 • 6 miếng 1 hộp / -1.50
 • 6 miếng 1 hộp / -2.00
 • 6 miếng 1 hộp / -2.25
 • 6 miếng 1 hộp / -2.50
 • 6 miếng 1 hộp / -2.75
 • 6 miếng 1 hộp / -3.00
 • 6 miếng 1 hộp / -3.25
 • 6 miếng 1 hộp / -3.50
 • 6 miếng 1 hộp / --3.75
 • 6 miếng 1 hộp / -4.00
 • 6 miếng 1 hộp / -4.25
 • 6 miếng 1 hộp / -4.50
 • 6 miếng 1 hộp / -4.75
 • 6 miếng 1 hộp / -5.00
 • 6 miếng 1 hộp / -5.50
 • 6 miếng 1 hộp / -6.00
 • 6 miếng 1 hộp / -6.50
 • 6 miếng 1 hộp / -7.00
 • 6 miếng 1 hộp / -7.50
 • 6 miếng 1 hộp / -8.00
 • 6 miếng 1 hộp / -8.50
 • 6 miếng 1 hộp / -9.00
SofLens

Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng Bausch & Lomb SofLens 38 (-1.00 đến -9.00)

800,000

Đã bán: 11

 Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng Eyepia 55UV Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng Eyepia 55UV
 • 1 cặp
Neo Vision

Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng Eyepia 55UV

120,000

Đã bán: 90

 Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng FRESHVUE 55UV (-1.00 đến -10.00) Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng FRESHVUE 55UV (-1.00 đến -10.00)
 • hộp 2 chiếc
FreshVue

Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng FRESHVUE 55UV (-1.00 đến -10.00)

180,000

Đã bán: 53

 Kính Áp Tròng Không Màu Clariti Elite CooperVision (1 Tháng) Kính Áp Tròng Không Màu Clariti Elite CooperVision (1 Tháng)
 • không màu
CooperVision

Kính Áp Tròng Không Màu Clariti Elite CooperVision (1 Tháng)

240,000

Đã bán: 0

 Kính Áp Tròng Lens Màu Siêu Mỏng 3 Tháng MediColor Chính Hãng Date Mới Kính Áp Tròng Lens Màu Siêu Mỏng 3 Tháng MediColor Chính Hãng Date Mới
 • 1 miếng / Đen / 0.00
 • 1 miếng / Choco / 0.00
 • 1 miếng / Đen / -1.00
 • 1 miếng / Choco / -1.00
 • 1 miếng / Đen / -1.25
 • 1 miếng / Choco / -1.25
 • 1 miếng / Đen / -1.50
 • 1 miếng / Choco / -1.50
 • 1 miếng / Đen / -1.75
 • 1 miếng / Choco / -1.75
 • 1 miếng / Đen / -2.00
 • 1 miếng / Choco / -2.00
 • 1 miếng / Đen / -2.25
 • 1 miếng / Choco / -2.25
 • 1 miếng / Đen / -2.50
 • 1 miếng / Choco / -2.50
 • 1 miếng / Đen / -2.75
 • 1 miếng / Choco / -2.75
 • 1 miếng / Đen / -3.00
 • 1 miếng / Choco / -3.00
 • 1 miếng / Đen / -3.25
 • 1 miếng / Choco / -3.25
 • 1 miếng / Đen / -3.50
 • 1 miếng / Choco / -3.50
 • 1 miếng / Đen / -3.75
 • 1 miếng / Choco / -3.75
 • 1 miếng / Đen / --4.00
 • 1 miếng / Choco / --4.00
 • 1 miếng / Đen / --4.25
 • 1 miếng / Choco / --4.25
 • 1 miếng / Đen / -450
 • 1 miếng / Choco / -450
 • 1 miếng / Đen / -4.75
 • 1 miếng / Choco / -4.75
 • 1 miếng / Đen / -5.00
 • 1 miếng / Choco / -5.00
 • 1 miếng / Đen / -5.50
 • 1 miếng / Choco / -5.50
 • 1 miếng / Đen / -6.00
 • 1 miếng / Choco / -6.00
MediColor

Kính Áp Tròng Lens Màu Siêu Mỏng 3 Tháng MediColor Chính Hãng Date Mới

145,000

Đã bán: 4

Giỏ hàng

free-ship
Mua thêm để được Freeship
Giỏ hàng của bạn còn trống

Phí ship & thuế được tính ở Trang Thanh Toán

Thanh toán 0
Thêm ghi chú Lưu
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok Icon-Shopee Shopee
Icon-phone Icon-Shopee Icon-Zalo
Icon-phone
back-to-top