Bộ lọc (0 lựa chọn)

Thương hiệu

Chất liệu

Giá sản phẩm

Kiểu dáng

Sắp xếp

Sắp xếp theo

Kính Áp Tròng Không Màu

 Dung Dịch Ngâm Và Bảo Quản Kính Áp Tròng Renu Dung Dịch Ngâm Và Bảo Quản Kính Áp Tròng Renu
 • 120ml
 • 355ml
RENU

Dung Dịch Ngâm Và Bảo Quản Kính Áp Tròng Renu

120,000

Đã bán: 270

 Dung Dịch Thuốc Nhỏ Mắt Gelflex Sofclear 15ml Dung Dịch Thuốc Nhỏ Mắt Gelflex Sofclear 15ml
 • 15ml
Gelflex

Dung Dịch Thuốc Nhỏ Mắt Gelflex Sofclear 15ml

65,000

Đã bán: 3510

 KÍNH ÁP TRÒNG 1 NGÀY ACUVUE OASYS VỚI CÔNG NGHỆ HYDRALUXE™ CHÍNH HÃNG KÍNH ÁP TRÒNG 1 NGÀY ACUVUE OASYS VỚI CÔNG NGHỆ HYDRALUXE™ CHÍNH HÃNG
 • 15 cặp
Acuvue

KÍNH ÁP TRÒNG 1 NGÀY ACUVUE OASYS VỚI CÔNG NGHỆ HYDRALUXE™ CHÍNH HÃNG

1,095,000

Đã bán: 0

 Kính áp tròng 1 tháng không màu Seed UV Kính áp tròng 1 tháng không màu Seed UV
 • Monthly Pure
 • Monthly Fine
SEED

Kính áp tròng 1 tháng không màu Seed UV

240,000

Đã bán: 91

Hết hàng
 Kính Áp Tròng Contact Lens Không Màu 1 Ngày Gelflex Daillies Clear ( 6 miếng/ hộp) Kính Áp Tròng Contact Lens Không Màu 1 Ngày Gelflex Daillies Clear ( 6 miếng/ hộp)
 • Không màu
Gelflex

Kính Áp Tròng Contact Lens Không Màu 1 Ngày Gelflex Daillies Clear ( 6 miếng/ hộp)

150,000

Đã bán: 41

 Kính Áp Tròng Không Màu 1 Ngày Bausch & Lomb SofLens 1 Day (-1.00 đến -9.00) Kính Áp Tròng Không Màu 1 Ngày Bausch & Lomb SofLens 1 Day (-1.00 đến -9.00)
 • 1 hộp/ 30 miếng / -1.00
 • 10 hộp / -1.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -1.25
 • 10 hộp / -1.25
 • 1 hộp/ 30 miếng / -1.50
 • 10 hộp / -1.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -1.75
 • 10 hộp / -1.75
 • 1 hộp/ 30 miếng / -2.00
 • 10 hộp / -2.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -2.25
 • 10 hộp / -2.25
 • 1 hộp/ 30 miếng / -2.50
 • 10 hộp / -2.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -2.75
 • 10 hộp / -2.75
 • 1 hộp/ 30 miếng / -3.00
 • 10 hộp / -3.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -3.25
 • 10 hộp / -3.25
 • 1 hộp/ 30 miếng / -3.50
 • 10 hộp / -3.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -3.75
 • 10 hộp / -3.75
 • 1 hộp/ 30 miếng / -4.00
 • 10 hộp / -4.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -4.25
 • 10 hộp / -4.25
 • 1 hộp/ 30 miếng / -4.50
 • 10 hộp / -4.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -4.75
 • 10 hộp / -4.75
 • 1 hộp/ 30 miếng / -5.00
 • 10 hộp / -5.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -5.25
 • 10 hộp / -5.25
 • 1 hộp/ 30 miếng / -5.50
 • 10 hộp / -5.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -5.75
 • 10 hộp / -5.75
 • 1 hộp/ 30 miếng / -6.00
 • 10 hộp / -6.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -6.50
 • 10 hộp / -6.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -7.00
 • 10 hộp / -7.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / 7.50
 • 10 hộp / 7.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -8.00
 • 10 hộp / -8.00
 • 1 hộp/ 30 miếng / -8.50
 • 10 hộp / -8.50
 • 1 hộp/ 30 miếng / -9.00
 • 10 hộp / -9.00
SofLens

Kính Áp Tròng Không Màu 1 Ngày Bausch & Lomb SofLens 1 Day (-1.00 đến -9.00)

700,000

Đã bán: 195

 Kính Áp Tròng Không Màu 1 Tháng Bausch & Lomb SofLens 59 (-1.00 - 9.00) Kính Áp Tròng Không Màu 1 Tháng Bausch & Lomb SofLens 59 (-1.00 - 9.00)
 • 1 miếng / -1.00
 • 1 miếng / -1.25
 • 1 miếng / -1.50
 • 1 miếng / -1.75
 • 1 miếng / -2.00
 • 1 miếng / -2.25
 • 1 miếng / -2.50
 • 1 miếng / -2.75
 • 1 miếng / -3.00
 • 1 miếng / -3.25
 • 1 miếng / -3.50
 • 1 miếng / -3.75
 • 1 miếng / -4.00
 • 1 miếng / -4.25
 • 1 miếng / -4.50
 • 1 miếng / -4.75
 • 1 miếng / -5.00
 • 1 miếng / -5.25
 • 1 miếng / -5.50
 • 1 miếng / -5.75
 • 1 miếng / 6.00
 • 1 miếng / -6.50
 • 1 miếng / -7.00
 • 1 miếng / -7.50
 • 1 miếng / -8.00
 • 1 miếng / -8.50
 • 1 miếng / -9.00
 • 1 cặp / -1.00
 • 1 cặp / -1.25
 • 1 cặp / -1.50
 • 1 cặp / -1.75
 • 1 cặp / -2.00
 • 1 cặp / -2.25
 • 1 cặp / -2.50
 • 1 cặp / -2.75
 • 1 cặp / -3.00
 • 1 cặp / -3.25
 • 1 cặp / -3.50
 • 1 cặp / -3.75
 • 1 cặp / -4.00
 • 1 cặp / -4.25
 • 1 cặp / -4.50
 • 1 cặp / -4.75
 • 1 cặp / -5.00
 • 1 cặp / -5.25
 • 1 cặp / -5.50
 • 1 cặp / -5.75
 • 1 cặp / 6.00
 • 1 cặp / -6.50
 • 1 cặp / -7.00
 • 1 cặp / -7.50
 • 1 cặp / -8.00
 • 1 cặp / -8.50
 • 1 cặp / -9.00
 • 6 chiếc / hộp / -1.00
 • 6 chiếc / hộp / -1.25
 • 6 chiếc / hộp / -1.50
 • 6 chiếc / hộp / -1.75
 • 6 chiếc / hộp / -2.00
 • 6 chiếc / hộp / -2.25
 • 6 chiếc / hộp / -2.50
 • 6 chiếc / hộp / -2.75
 • 6 chiếc / hộp / -3.00
 • 6 chiếc / hộp / -3.25
 • 6 chiếc / hộp / -3.50
 • 6 chiếc / hộp / -3.75
 • 6 chiếc / hộp / -4.00
 • 6 chiếc / hộp / -4.25
 • 6 chiếc / hộp / -4.50
 • 6 chiếc / hộp / -4.75
 • 6 chiếc / hộp / -5.00
 • 6 chiếc / hộp / -5.25
 • 6 chiếc / hộp / -5.50
 • 6 chiếc / hộp / -5.75
 • 6 chiếc / hộp / 6.00
 • 6 chiếc / hộp / -6.50
 • 6 chiếc / hộp / -7.00
 • 6 chiếc / hộp / -7.50
 • 6 chiếc / hộp / -8.00
 • 6 chiếc / hộp / -8.50
 • 6 chiếc / hộp / -9.00
SofLens

Kính Áp Tròng Không Màu 1 Tháng Bausch & Lomb SofLens 59 (-1.00 - 9.00)

85,000

Đã bán: 141

 Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng Bausch & Lomb SofLens 38 (-1.00 đến -9.00) Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng Bausch & Lomb SofLens 38 (-1.00 đến -9.00)
 • 6 miếng 1 hộp / -1.00
 • 6 miếng 1 hộp / -1.25
 • 6 miếng 1 hộp / -1.50
 • 6 miếng 1 hộp / -2.00
 • 6 miếng 1 hộp / -2.25
 • 6 miếng 1 hộp / -2.50
 • 6 miếng 1 hộp / -2.75
 • 6 miếng 1 hộp / -3.00
 • 6 miếng 1 hộp / -3.25
 • 6 miếng 1 hộp / -3.50
 • 6 miếng 1 hộp / --3.75
 • 6 miếng 1 hộp / -4.00
 • 6 miếng 1 hộp / -4.25
 • 6 miếng 1 hộp / -4.50
 • 6 miếng 1 hộp / -4.75
 • 6 miếng 1 hộp / -5.00
 • 6 miếng 1 hộp / -5.50
 • 6 miếng 1 hộp / -6.00
 • 6 miếng 1 hộp / -6.50
 • 6 miếng 1 hộp / -7.00
 • 6 miếng 1 hộp / -7.50
 • 6 miếng 1 hộp / -8.00
 • 6 miếng 1 hộp / -8.50
 • 6 miếng 1 hộp / -9.00
SofLens

Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng Bausch & Lomb SofLens 38 (-1.00 đến -9.00)

800,000

Đã bán: 12

 Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng Eyepia 55UV Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng Eyepia 55UV
 • 1 cặp
Neo Vision

Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng Eyepia 55UV

120,000

Đã bán: 90

 Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng FRESHVUE 55UV (-1.00 đến -10.00) Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng FRESHVUE 55UV (-1.00 đến -10.00)
 • hộp 2 chiếc
FreshVue

Kính Áp Tròng Không Màu 3 Tháng FRESHVUE 55UV (-1.00 đến -10.00)

180,000

Đã bán: 53

 Kính Áp Tròng Không Màu Cận Loạn 2 Tuần SEED 2weekPure UP for Astigmatism Kính Áp Tròng Không Màu Cận Loạn 2 Tuần SEED 2weekPure UP for Astigmatism
 • 6 miếng/ 1 hộp
SEED

Kính Áp Tròng Không Màu Cận Loạn 2 Tuần SEED 2weekPure UP for Astigmatism

600,000

Đã bán: 5

 Kính Áp Tròng Không Màu Clariti Elite CooperVision (1 Tháng) Kính Áp Tròng Không Màu Clariti Elite CooperVision (1 Tháng)
 • không màu
CooperVision

Kính Áp Tròng Không Màu Clariti Elite CooperVision (1 Tháng)

240,000

Đã bán: 0

 Kính Áp Tròng Lens Trong Suốt 1 Năm Eyepia 1Y Kính Áp Tròng Lens Trong Suốt 1 Năm Eyepia 1Y
 • Không màu
Neo Vision

Kính Áp Tròng Lens Trong Suốt 1 Năm Eyepia 1Y

250,000

Đã bán: 24

 Lens Trong Suốt 1 Ngày BIOMEDIC 1 NGÀY COOPERVISION MỸ Chính Hãng Lens Trong Suốt 1 Ngày BIOMEDIC 1 NGÀY COOPERVISION MỸ Chính Hãng
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -0.50
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -0.75
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -1.00
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -1.25
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -1.50
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -1.75
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -2.00
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -2.25
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -2.50
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -2.75
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -3.00
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -3.25
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -3.50
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -3.75
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -4.00
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -4.25
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -4.50
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -4.75
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -5.00
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -5.25
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -5.50
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -5.75
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -6.00
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -6.50
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -7.00
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -7.50
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -8.00
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -8.50
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -9.00
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -9.50
 • 30 Chiếc/1 Hộp / -10.00
Khác

Lens Trong Suốt 1 Ngày BIOMEDIC 1 NGÀY COOPERVISION MỸ Chính Hãng

675,000

Đã bán: 14

 Nước Nhỏ Mắt Renu Reweeting Drops 08ml Nước Nhỏ Mắt Renu Reweeting Drops 08ml
 • 08ml
RENU

Nước Nhỏ Mắt Renu Reweeting Drops 08ml

130,000

Đã bán: 10

 SEED 1dayPure moisture – Kính áp tròng 1 ngày không màu SEED 1dayPure moisture – Kính áp tròng 1 ngày không màu
 • Số 1 / -0.50
 • Số 1 / -0.75
 • Số 1 / -1.00
 • Số 1 / -1.25
 • Số 1 / -1.50
 • Số 1 / -1.75
 • Số 1 / -2.00
 • Số 1 / -2.25
 • Số 1 / -2.50
 • Số 1 / -2.75
 • Số 1 / -3.00
 • Số 1 / -3.25
 • Số 1 / -3.50
 • Số 1 / -3.75
 • Số 1 / -4.00
 • Số 1 / -4.25
 • Số 1 / -4.50
 • Số 1 / -4.75
 • Số 1 / -5.00
 • Số 1 / -5.25
 • Số 1 / -5.50
 • Số 1 / -5.75
 • Số 1 / -6.00
 • Số 1 / -6.50
 • Số 1 / -7.00
 • Số 1 / -7.50
 • Số 1 / -8.00
 • Số 1 / -8.50
 • Số 1 / -9.00
 • Số 1 / -9.50
 • Số 1 / -10.00
 • Số 1 / -10.50
 • Số 1 / -11.00
 • Số 1 / -11.50
 • Số 1 / -12.00
 • Số 2 / -12.50
 • Số 2 / -13.00
 • Số 2 / -13.50
 • Số 2 / -14.00
 • Số 2 / -14.50
 • Số 2 / -15.00
 • Số 2 / -15.50
 • Số 2 / -16.00
SEED

SEED 1dayPure moisture – Kính áp tròng 1 ngày không màu

640,000

Đã bán: 23

Giỏ hàng

free-ship
Mua thêm để được Freeship
Giỏ hàng của bạn còn trống

Phí ship & thuế được tính ở Trang Thanh Toán

Thanh toán 0
Thêm ghi chú Lưu
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok Icon-Shopee Shopee
Icon-phone Icon-Shopee Icon-Zalo
Icon-phone
back-to-top