Bộ lọc (0 lựa chọn)

Thương hiệu

Chất liệu

Giá sản phẩm

Kiểu dáng

Sắp xếp

Sắp xếp theo

Tròng Kính

-20%
 Tròng Kính Chemi U2 Crystal Coated 1.56 UV400 Tròng Kính Chemi U2 Crystal Coated 1.56 UV400
 • U2
 • U2 1.56 ( loạn trên 2.00 )
Chemi

Tròng Kính Chemi U2 Crystal Coated 1.56 UV400

268,800 336,000

Đã bán: 845

 Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Hàn Quốc Hoga Blue Cut 1.56 / 1.61 Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Hàn Quốc Hoga Blue Cut 1.56 / 1.61
 • 1.56 ASP
 • 1.56 loạn cao
 • 1.56 viễn loạn cao
 • 1.61 ASP
 • 1.61 loạn cao (-4)
 • 1.61 cận loạn cao (-4)
 • 1.61 cận cao loạn cao (-4)
 • 1.61 loạn cao(-6)
 • 1.61 cận loạn cao(-6)
 • 1.61 cận cao loạn cao(-6)
 • 1.61 viễn loạn
 • 1.61 viễn loạn (-4)
 • 1.61 viễn cao loạn
 • 1.61 viễn loạn (-6)
 • 1.61 viễn cao loạn (-2)
HOGA

Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Hàn Quốc Hoga Blue Cut 1.56 / 1.61

450,000

Đã bán: 455

-20%
 Tròng Kính Chemi U2 1.60SP Tròng Kính Chemi U2 1.60SP
 • 1.60
 • 1.60 loạn cao
Chemi

Tròng Kính Chemi U2 1.60SP

504,000 630,000

Đã bán: 432

-20%
 Tròng kính Mỹ Kodak FSV Asph UV400 Clean&Clear (Super HMC A+) Tròng kính Mỹ Kodak FSV Asph UV400 Clean&Clear (Super HMC A+)
 • 1.56
 • 1.56 loạn cao
 • 1.60
 • 1.67
Kodak

Tròng kính Mỹ Kodak FSV Asph UV400 Clean&Clear (Super HMC A+)

384,000 480,000

Đã bán: 354

-10%
 Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Prevencia Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Prevencia
 • 1.56
Essilor

Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Prevencia

1,168,200 1,298,000

Đã bán: 291

-20%
 Tròng Kính Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Hoya Stellify Blue Control 1.55, 1.60 Tròng Kính Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Hoya Stellify Blue Control 1.55, 1.60
 • 1.55
 • 1.60
Hoya

Tròng Kính Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Hoya Stellify Blue Control 1.55, 1.60

744,000 930,000

Đã bán: 223

-20%
 Tròng Kính Cắt Ánh Sáng Xanh Chemi U6 Perfect UV Tròng Kính Cắt Ánh Sáng Xanh Chemi U6 Perfect UV
 • 1.56
 • 1.60
 • 1.60 loạn cao
 • 1.67
Chemi

Tròng Kính Cắt Ánh Sáng Xanh Chemi U6 Perfect UV

360,000 450,000

Đã bán: 214

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Khói Chemi U2 1.56 AS Tròng Kính Đổi Màu Khói Chemi U2 1.56 AS
 • 1.56 AS Đổi Màu Khói
Chemi

Tròng Kính Đổi Màu Khói Chemi U2 1.56 AS

662,400 828,000

Đã bán: 210

-20%
Tròng Kính Mỏng Chemi U2 1.67 AS Tròng Kính Mỏng Chemi U2 1.67 AS
 • U2 1.67 ASP / 1 miếng
 • U2 1.67 ASP / 1 cặp
 • U2 1.67 ASP loạn trên 2 / 1 cặp
 • U2 1.67 ASP loạn trên 2 / 1 miếng
Chemi

Tròng Kính Cận Viễn Loạn Siêu Mỏng Chemi U2 1.67 ASP Chính Hãng

474,400 593,000

Đã bán: 205

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Rocky Smart 1.56 Asp Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Rocky Smart 1.56 Asp Chính Hãng
 • cận loạn / 1 miếng
 • cận loạn / 1 cặp
 • cận loạn cao / 1 cặp
 • cận loạn cao / 1 miếng
Rocky

Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Rocky Smart 1.56 Asp Chính Hãng

315,000 394,000

Đã bán: 199

-20%
 Tròng Kính Mỏng Lọc Ánh Sáng Xanh Thông Minh Rocky Smart Bluecontrol 1.61 Asp Tròng Kính Mỏng Lọc Ánh Sáng Xanh Thông Minh Rocky Smart Bluecontrol 1.61 Asp
 • 1.61 ASP
 • Loạn cao
rocky

Tròng Kính Mỏng Lọc Ánh Sáng Xanh Thông Minh Rocky Smart Bluecontrol 1.61 Asp

709,000 886,000

Đã bán: 198

-20%
 Tròng Kính Cận Viễn Loạn Siêu Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Rocky Blue Cut 1.67 ASP Chính Hãng Tròng Kính Cận Viễn Loạn Siêu Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Rocky Blue Cut 1.67 ASP Chính Hãng
 • 1 cặp
 • loạn cao
Rocky

Tròng Kính Cận Viễn Loạn Siêu Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Rocky Blue Cut 1.67 ASP Chính Hãng

982,000 1,228,000

Đã bán: 193

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Hoga Sapphire 1.56 Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Hoga Sapphire 1.56 Chính Hãng
 • 1.56 / 1 cặp
HOGA

Tròng Kính Đổi Màu Khói Chống Ánh Sáng Xanh Hoga Sapphire 1.56 Chính Hãng

680,000 850,000

Đã bán: 153

-20%
 Tròng Kính Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Mỹ Kodak UVBlue Lens Chính Hãng Tròng Kính Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Mỹ Kodak UVBlue Lens Chính Hãng
 • 1.56 / 1 miếng
 • 1.56 / 1 cặp
 • 1.60 / 1 miếng
 • 1.60 / 1 cặp
Kodak

Tròng Kính Mỏng Chống Ánh Sáng Xanh Mỹ Kodak UVBlue Lens Chính Hãng

260,000 325,000

Đã bán: 137

-20%
 Tròng Kính Màu Chemi Stock U2 1.60 SP Tròng Kính Màu Chemi Stock U2 1.60 SP
 • BLUE 85F
 • BLUE 30F
 • BLUE 30G
 • BLUE 85 20G
 • BROWN 30G
 • BROWN 85 20G
 • GRAY 30G
 • GRAY 50F
 • GRAY 50G
 • GRAY 85 20G
 • GRAY 85F
 • GREEN 50F
 • GREEN 85F
 • BROWN 50F
 • BROWN 50G
 • BROWN 85F
 • PINK 30G
 • PURBLE 30G
Chemi

Tròng Kính Màu Chemi Stock U2 1.60 SP

640,000 800,000

Đã bán: 133

-20%
 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.61 Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.61
 • cận loạn
 • Cận loạn cao
Rocky

Tròng Kính Mỏng Đổi Màu Siêu Nhanh + Lọc Ánh Sáng Xanh Rocky Lens 1.61

980,000 1,226,000

Đã bán: 127

-20%
 Tròng Kính Cận Viễn Loạn Chống Ánh Sáng Xanh Rocky 1.56 ASP Chính Hãng Tròng Kính Cận Viễn Loạn Chống Ánh Sáng Xanh Rocky 1.56 ASP Chính Hãng
 • cận loạn
 • Loạn cao (-2.25-> -4.00)
 • loạn cao (-4.25-> 6.00)
Rocky

Tròng Kính Cận Viễn Loạn Chống Ánh Sáng Xanh Rocky 1.56 ASP Chính Hãng

448,000 560,000

Đã bán: 122

-20%
 Đơn Tròng Lọc Ánh Sáng Xanh Signet Armolite Crystel Blu 1.56 Đơn Tròng Lọc Ánh Sáng Xanh Signet Armolite Crystel Blu 1.56
 • 1.56
Signet Armorlite

Đơn Tròng Lọc Ánh Sáng Xanh Signet Armolite Crystel Blu 1.56

560,000 700,000

Đã bán: 119

-10%
 Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Protect 1.60 Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Protect 1.60
 • 1 cặp
Zinmy

Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Protect 1.60

585,000 650,000

Đã bán: 116

-10%
 Tròng Kính Chống Bể Chống Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Protect 1.58 Tròng Kính Chống Bể Chống Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Protect 1.58
 • 1.58/ 1 cặp
 • 1.58 loạn cao
Zinmy

Tròng Kính Chống Bể Chống Ánh Sáng Xanh Zinmy Blue Protect 1.58

864,000 960,000

Đã bán: 105

-20%
 Tròng Kính Rocky Chống Bể Và Chống Ánh Sáng Xanh 1.58 Tròng Kính Rocky Chống Bể Và Chống Ánh Sáng Xanh 1.58
 • 1.58/ 1 cặp
Khác

Tròng Kính Rocky Chống Bể Và Chống Ánh Sáng Xanh 1.58

632,000 790,000

Đã bán: 104

 Tròng Kính Hoga Siêu Ván Dầu 1.56 UV400 SHMC Chính Hãng Tròng Kính Hoga Siêu Ván Dầu 1.56 UV400 SHMC Chính Hãng
 • 1.56/ 1 cặp
HOGA

Tròng Kính Hoga Siêu Ván Dầu 1.56 UV400 SHMC Chính Hãng

320,000

Đã bán: 100

-20%
 TRÒNG KÍNH MỎNG THÁI LAN EXCELITE 1.60 ASP TRÒNG KÍNH MỎNG THÁI LAN EXCELITE 1.60 ASP
 • 1.60 Asp
 • 1.60 loạn cao
Excelite

TRÒNG KÍNH MỎNG THÁI LAN EXCELITE 1.60 ASP

576,000 720,000

Đã bán: 99

-20%
 Tròng Kính Đổi Màu Trendy Rocky 1.56 SHMC Tròng Kính Đổi Màu Trendy Rocky 1.56 SHMC
 • Xanh lục
 • Xanh biển
 • Tím
 • Vàng
 • Màu Hồng
 • Màu Trà (Nâu)
Rocky

Tròng Kính Đổi Màu Trendy Rocky 1.56 SHMC

550,000 688,000

Đã bán: 95

Giỏ hàng

free-ship
Mua thêm để được Freeship
Giỏ hàng của bạn còn trống

Phí ship & thuế được tính ở Trang Thanh Toán

Thanh toán 0
Thêm ghi chú Lưu
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok Icon-Shopee Shopee
Icon-phone Icon-Shopee Icon-Zalo
Icon-phone
back-to-top