Giỏ hàng

Tròng Kính

Tròng Kính Chemi U2 Crystal Coated 1.56 UV400
-37%
BÁN CHẠY
 • U2
Tròng Kính Chemi U2 1.60SP
-27%
504,000₫ 692,000₫
 • 1.60
Tròng Kính Cắt Ánh Sáng Xanh Hoya Stellify Blue Control
-59%
BÁN CHẠY
 • 1.55
Tròng Kính Mỏng Chemi U2 1.67 ASP
-27%
948,800₫ 1,304,000₫
 • U2 1.67 ASP
 • U2 1.67 loạn cao
Tròng Kính Lọc Ánh Sáng Xanh Excelite 1.56 Nano Blue
-20%
BÁN CHẠY
Tròng Kính Màu Chemi Stock U2 1.60 SP
-20%
 • BLUE 85F
 • BLUE 30F
 • BLUE 30G
 • BLUE 85 20G
 • BROWN 30G
 • BROWN 85 20G
 • GRAY 30G
 • GRAY 50F
 • GRAY 50G
 • GRAY 85 20G
 • GRAY 85F
 • GREEN 50F
 • GREEN 85F
 • BROWN 50F
 • BROWN 50G
 • BROWN 85F
 • PINK 30G
 • PURBLE 30G
Tròng Kính Chemi U1 1.56 SP
-33%
168,000₫ 252,000₫
 • U1 1.56
Tròng Kính Chemi U1 1.67 ASP
-20%
560,000₫ 700,000₫
Tròng Kính Siêu Mỏng Chemi U2 1.74 ASP
-20%