Bộ lọc (0 lựa chọn)

Thương hiệu

Chất liệu

Giá sản phẩm

Kiểu dáng

Sắp xếp

Sắp xếp theo

Essilor

-10%
 Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Prevencia Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Prevencia
 • 1.56
Essilor

Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Prevencia

1,168,200 1,298,000

Đã bán: 291

-10%
 Đơn Tròng Đánh Sẳn Essilor Eyezen Blue UV Capture váng phủ Max Az Chống Ánh Sáng Xanh Đơn Tròng Đánh Sẳn Essilor Eyezen Blue UV Capture váng phủ Max Az Chống Ánh Sáng Xanh
 • 1.56(*)
 • 1.60(*)
 • 1.59 (*)
Essilor

Đơn Tròng Đánh Sẳn Essilor Eyezen Blue UV Capture váng phủ Max Az Chống Ánh Sáng Xanh

2,214,000 2,460,000

Đã bán: 81

-10%
 Tròng Kính Pháp Essilor Crizal Sapphire 360° Blue UV Capture Tròng Kính Pháp Essilor Crizal Sapphire 360° Blue UV Capture
 • 1.67 AS BlueUV Capture (*)
 • 1.59 As Airwear BlueUV Capture
Essilor

Tròng Kính Pháp Essilor Crizal Sapphire 360° Blue UV Capture

3,582,000 3,980,000

Đã bán: 75

-10%
 Tròng Kính Essilor Crizal Easy Tròng Kính Essilor Crizal Easy
 • 1.56 SPH
Essilor

Tròng Kính Essilor Crizal Easy

781,200 868,000

Đã bán: 44

-10%
 Tròng Kính Tròng Suốt Chống Ánh Sáng Xanh Pháp Essilor Crizal Rock Blue UV Capture Chính Hãng Tròng Kính Tròng Suốt Chống Ánh Sáng Xanh Pháp Essilor Crizal Rock Blue UV Capture Chính Hãng
 • 1.56 / 1 miếng
 • 1.56 / 1 cặp
Essilor

Tròng Kính Tròng Suốt Chống Ánh Sáng Xanh Pháp Essilor Crizal Rock Blue UV Capture Chính Hãng

584,100 649,000

Đã bán: 24

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng
 • 1.56 SPH màu khói
 • 1.59 AS Airwear Màu Khói (*)
 • 1.60 AS Màu Khói (*)
 • 1.67 AS Màu khói (*)
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng

3,402,000 3,780,000

Đã bán: 22

-10%
 Tròng Kính Tròng Suốt Chống Ánh Sáng Xanh Pháp Essilor Crizal Rock Blue UV Capture Chính Hãng Tròng Kính Tròng Suốt Chống Ánh Sáng Xanh Pháp Essilor Crizal Rock Blue UV Capture Chính Hãng
 • 1.56 AS
 • 1.60 AS
 • 1.67 AS
Essilor

Tròng Kính Tròng Suốt Chống Ánh Sáng Xanh Pháp Essilor Crizal Rock Blue UV Capture Chính Hãng

1,168,200 1,298,000

Đã bán: 21

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Essilor Transitions Style Colors Gen 8 Chính Hãng Tròng Kính Đổi Màu Essilor Transitions Style Colors Gen 8 Chính Hãng
 • 1.50 SPH / Thạch anh tím
 • 1.50 SPH / Hổ phách
 • 1.50 SPH / Trà
 • 1.50 SPH / Ngọc lục bảo
 • 1.50 SPH / Xanh sapphire
 • 1.60 AS / Thạch anh tím
 • 1.60 AS / Xanh sapphire
 • 1.60 AS / Trà
 • 1.60 AS / Ngọc lục bảo
 • 1.60 AS / Hổ phách
 • 1.50 / Xanh Graphite
 • 1.6 / Xanh Graphite
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Essilor Transitions Style Colors Gen 8 Chính Hãng

3,942,000 4,380,000

Đã bán: 16

-10%
 Varilux Comfort Max váng phủ MaxAz Kính Đa Tròng Pháp Essilor Kỹ Thuật Số Freeform Chính Hãng Varilux Comfort Max váng phủ MaxAz Kính Đa Tròng Pháp Essilor Kỹ Thuật Số Freeform Chính Hãng
 • 1.50 clear
 • 1.50 BLUEUV Capture
 • 1.56 clear
 • 1.56 BLUEUV Capture
 • 1.59 AS Airwear clear
 • 1.59 Airwear BLUEUV Capture
 • 1.60 clear
 • 1.60 BLUEUV Capture
 • 1.67 clear
 • 1.67 BLUEUV Capture
Essilor

Varilux Comfort Max váng phủ MaxAz Kính Đa Tròng Pháp Essilor Kỹ Thuật Số Freeform Chính Hãng

5,742,000 6,380,000

Đã bán: 13

-10%
 Đa Tròng Essilor Freeform Kỹ Thuật Số Adaptar Advance MaxAz Đa Tròng Essilor Freeform Kỹ Thuật Số Adaptar Advance MaxAz
 • 1.50 Tr7 Màu Khói
 • 1.53 Trivex
 • 1.56
 • 1.56 BLUEUV Capture
 • 1.56 SunX Màu Khói
 • 1.59 AW
 • 1.59 AW BLUEUV Capture
 • 1.60
 • 1.60 Tr7 Đổi Màu Khói
 • 1.67
 • 1.67 Tr7 Đổi Màu Khói
Essilor

Đa Tròng Essilor Freeform Kỹ Thuật Số Adaptar Advance MaxAz

5,382,000 5,980,000

Đã bán: 11

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Cắt Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Transitions Classic Tròng Kính Đổi Màu Cắt Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Transitions Classic
 • 1.56AS ( đổi màu khói /trà)
 • 1.60AS ( đổi màu khói)
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Cắt Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Transitions Classic

1,872,000 2,080,000

Đã bán: 8

-10%
 Đa Tròng Đánh Essilor Smart Lens Váng phủ MaxAz Đa Tròng Đánh Essilor Smart Lens Váng phủ MaxAz
 • 1.53 Trivex Clear
 • 1.56 clear
 • 1.56 BlueUv Capture
 • 1.56 sunX - đổi màu khói
Essilor

Đa Tròng Đánh Essilor Smart Lens Váng phủ MaxAz

3,222,000 3,580,000

Đã bán: 8

-10%
 Đa Tròng Kỹ Thuật Số Varilux Liberty 3.0 váng phủ MaxAz Đa Tròng Kỹ Thuật Số Varilux Liberty 3.0 váng phủ MaxAz
 • 1.50 clear
 • 1.50 Blue UV capture
 • 1.56 Clear
 • 1.56 Blue UV capture
 • 1.6 Clear
 • 1.6 Blue UV capture
 • 1.67 Clear
 • 1.67 Blue UV capture
 • 1.59 Poly Airwear Không bể
 • 1.50 đổi màu khói Tr7
 • 1.61 đổi màu khói Tr7
 • 1.67 đổi màu khói Tr7
 • 1.59 Poly Airwear đổi màu khói Tr7
Essilor

Đa Tròng Kỹ Thuật Số Varilux Liberty 3.0 váng phủ MaxAz

3,762,000 4,180,000

Đã bán: 4

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng 1.56 SPH Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng 1.56 SPH
 • 1 Miếng / Màu Khói
 • 1 Cặp / Màu Khói
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Essilor Crizal Transitions Signature Gen 8 Chính Hãng 1.56 SPH

1,701,000 1,890,000

Đã bán: 3

-10%
 Đa Tròng Đánh Pháp Essilor Essentials Active MaxAz Chính Hãng Đa Tròng Đánh Pháp Essilor Essentials Active MaxAz Chính Hãng
 • 1.50 / Clear
 • 1.53 / Clear
 • 1.56 / Clear
 • 1.59 Airwear / Clear
 • 1.6 / Clear
 • 1.67 / Clear
Essilor

Đa Tròng Đánh Pháp Essilor Essentials Active MaxAz Chính Hãng

2,322,000 2,580,000

Đã bán: 3

-10%
 Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Prevencia 1.56 Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Prevencia 1.56
 • 1.56 / 1 miếng
 • 1.56 / 1 cặp
Khác

Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Essilor Crizal Prevencia 1.56

584,100 649,000

Đã bán: 1

-10%
 Đơn Tròng Đánh Kỹ Thuật Số Essilor Lớp Váng Phủ MaxAz Lab Việt Nam Đơn Tròng Đánh Kỹ Thuật Số Essilor Lớp Váng Phủ MaxAz Lab Việt Nam
 • 1.50 Clear
 • 1.50 Blue UV Capture
 • 1.50 Transition Signature gen 8
 • 1.50 Transition Style colors gen 8
 • 1.53 Triver Clear
 • 1.56 Clear
 • 1.56 Blue UV Capture
 • 1.56 SUN-X đổi màu khói
 • 1.59 Airwear Clear
 • 1.59 Airwear Blue uv Capture
 • 1.59 Airwear Transition Signature Gen 8
 • 1.6 Clear
 • 1.6 Blue UV Capture
 • 1.6 Transition Signature Gen 8
 • 1.67 Clear
 • 1.67 Blue UV Capture
 • 1.67 Transition Signature Gen 8
Essilor

Đơn Tròng Đánh Kỹ Thuật Số Essilor Lớp Váng Phủ MaxAz Lab Việt Nam

2,232,000 2,480,000

Đã bán: 1

-10%
 Tròng Kính Chuyên Dụng Lái Xe Essilor Crizal Drive Tròng Kính Chuyên Dụng Lái Xe Essilor Crizal Drive
 • 1.56
 • 1.59 Poly
 • 1.67
Essilor

Tròng Kính Chuyên Dụng Lái Xe Essilor Crizal Drive

5,382,000 5,980,000

Đã bán: 1

-10%
 Tròng Kính Đổi Màu Essilor Transitions Style Colors Gen 8 Chính Hãng 1.50 Tròng Kính Đổi Màu Essilor Transitions Style Colors Gen 8 Chính Hãng 1.50
 • 1.50
 • 1.60
Essilor

Tròng Kính Đổi Màu Essilor Transitions Style Colors Gen 8 Chính Hãng 1.50

3,942,000 4,380,000

Đã bán: 0

-10%
 Đa Tròng Kỹ Thuật Số Varilux Liberty 3.0 váng phủ MaxAz Đổi màu Transitions Đa Tròng Kỹ Thuật Số Varilux Liberty 3.0 váng phủ MaxAz Đổi màu Transitions
 • 1.50 Style colors Gen 8/ Signature gen 8
 • 1.59 Poly Airwear Signature gen 8
 • 1.6 Signature gen 8
 • 1.67 Signature gen 8
Essilor

Đa Tròng Kỹ Thuật Số Varilux Liberty 3.0 váng phủ MaxAz Đổi màu Transitions

7,092,000 7,880,000

Đã bán: 0

-10%
 Đa Tròng Đánh Essilor Freeform Kỹ Thuật Số Smart Lens Váng phủ MaxAz Đa Tròng Đánh Essilor Freeform Kỹ Thuật Số Smart Lens Váng phủ MaxAz
 • 1.56 Clear
 • 1.56 Blue UV Capture
 • 1.56 Sun X- Đổi màu khói
 • 1.53 Trivex Clear
 • 1.6 Clear
 • 1.6 Blue UV Capture
Essilor

Đa Tròng Đánh Essilor Freeform Kỹ Thuật Số Smart Lens Váng phủ MaxAz

1,872,000 2,080,000

Đã bán: 0

Giỏ hàng

free-ship
Mua thêm để được Freeship
Giỏ hàng của bạn còn trống

Phí ship & thuế được tính ở Trang Thanh Toán

Thanh toán 0
Thêm ghi chú Lưu
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok Icon-Shopee Shopee
Icon-phone Icon-Shopee Icon-Zalo
Icon-phone
back-to-top