Khánh My

Khánh My

Hôm rồi có đến để cắt 2 cái kính, vote cho em nhân viên rất nhiệt tình, mình lãi nhãi cả buổi vậy mà vẫn rất kiên trì tư vấn cho mình, kính đeo thoải mái. dịch vụ tốt. Sẽ còn quay lại mua thêm. tìm hoài k thấy cái nút 5 sao nhể. Chèn tạm vậy )))